Razgovori

18. 03. 07
posted by: Darko Kovačević
Hits: 7343

Мр Раде Радовић рођен је 1972. године у Фочи. Завршио је студије на Руској музичкој академији „Гњесини“ у Москви, на одсјецима за композицију (класа Борис А. Чајковски и Кирил Ј. Волков) и за хармонику (класа Владимир Г. Карољ), стекавши у тим областима двије магистратуре (дипломе с одликовањем).

Read More: Разговор са Радетом Радовићем
17. 03. 18
posted by: Darko Kovačević
Hits: 2244

Razgovor je vođen u Beogradu, 6. 4. 2004. Nalazi se kao prilog u okviru magistarskog rada Darka Kovačevića, pod naslovom "Uticaj američkih proznih pisaca 19. i 20. vijeka na književno stvaralaštvo Mome Kapora", koji je objavljen 7. 7. 2007. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Read More: Razgovor s Momom Kaporom