Kolumne

in Kolumne
24. 02. 26
posted by: Darko Kovačević
Hits: 703

Ako držiš čas, počni na vrijeme. Budi spreman, fokusiran, siguran. Ljubazan i distanciran. "Ja vas neću persirati. Ne morate ni vi mene." Važna lekcija. Odnos, znanje i pojava stiču poštovanje. Ne titule. Ne prijetnje. Ne ocjene. 

Read More: Lekcije
in Kolumne
19. 04. 26
posted by: Gordana Manojlović-Kovačević
Hits: 2347

Zovem se Gordana Manojlović-Kovačević. Imam dva prezimena sa crticom između njih. Dva prezimena sam sama htela, crticu su mi nametnuli u opštini kada sam se venčala. Sviđala mi se ili ne, ta crtica je moja, odnosno deo mog imena. 

Read More: Crtice o crtici
in Kolumne
20. 09. 14
posted by: Darko Kovačević
Hits: 2052

Sad si slobodna. Položila si sve što treba. Odsvirala sve što i kako je od tebe traženo. Prethodno si odslužila svoje četiri godine pošteno i savjesno, sa ozbiljnošću, odgovornošću i obrazom. I akumuliranim stresovima i frustracijama koje su ti nametnute.

Read More: Možeš pobjeć'!
in Kolumne
19. 02. 20
posted by: Darko Kovačević
Hits: 1575

U četvrtak sam saznao da ne postojim. Naravno, takvo odsustvo postojanja ne odnosi se na smrt, odnosno prestanak postojanja mene kao duhovno-fizičkog identiteta od krvi, mesa i svijesti, već je riječ o metaforičkom, prvenstveno pravno i globalno posmatranom, širem ali materijalno svrsishodnom aspektu, koji profesionalno-obrazovni identitet pridružuje grupi sličnih i srodnih, krovno organizovanih u okvir institucije i (načelno) objedinjenih (okvirnom) idejom o vlastitoj funkciji, ulozi i zadacima u mikrokosmosu društvenog uređenja, organizacije i ukupnih (ne)prilika današnjeg življenja. Uprevo tom aspektu je oduzeta legitimnost, dovedene su mu u pitanje funkcija i funkcionalnost, te mu je zamrznut mehanizam donošenja odluka  Ovdje i sada.

Read More: Postojanost nepostojanja
in Kolumne
20. 07. 16
posted by: Darko Kovačević
Hits: 1484

Naposlijetku dođe trenutak. Kad je jedini. Izlaz. Putokaz. Motivator. Brdo. Ne neko metafizičko. Niti metaforičko. Nikakva intelektualna prepreka. Koju je potrebno preći. Trudom i intelektom. U sadejstvu. Nego pravo, istinsko.

Read More: Brdo
in Kolumne
18. 08. 25
posted by: Andrej
Hits: 1979

Čitao je samo ono podvučeno, miris'o na „Brut“, na „Pokošeno sijeno“…

Čitao je samo ono podvučeno, miris'o na „Brut“, na „Pokošeno sijeno“…

Čitao je...

Miris'o na...

Read More: Tersom na tišinu
in Kolumne
19. 10. 24
posted by: Darko Kovačević
Hits: 2875

Želim da mislim da je do vaše nekulture i neprofesionalnosti došlo postepeno, tako što ste, uporedo sa akademskim napredovanjem, postupno i sasvim svjesno, odbacivali dio po dio vlastite uljudnosti u ophođenju sa onima za čiji ste profesionalni, stručni i ljudski razvoj tokom studija finansijski, obrazovno i etički odgovorni, i pri tome se, u vlastitoj svijesti, vinuli u akademske visine i, sa pozicija subjektivnog (vlastitog) osjećaja o (vlastitoj) bitnosti, stručnosti, nedodirljivosti i autoritativnosti, jednostavno odlučili postati takvi kakvi ste: neprijatni, neuljudni, prepotentni i, kad za time osjetite potrebu, agresivni.

Read More: Možeš počet'!
in Kolumne
18. 08. 23
posted by: Andrej
Hits: 1936

Druga polovina avgusta najavljuje kraj. Ljeta. Ako ga je, uopšte, i bilo. Ove godine. Istovremeno, priprema početak. Nove školske godine. Septembarskog ispitnog roka. Kraćih dana. Jeseni i zime. Možda i novih radnih. Pobjeda. Poraza. Uspjeha. Stresova. Razočarenja i iznenađenja. 

Read More: Ništa pametno
in Kolumne
19. 09. 30
posted by: Andrej
Hits: 1542

Bojiš se. Života u državi koja kao da se svaki dan. Restartuje. Gdje je. Neka vlast. Vječito. U procesu formiranja. Konstitusanja ili konstruisanja. Gdje sa svih nivoa prijete. Zastrašuju. Predviđaju. Najgore. Najcrnje.

Read More: Happy New Fear
in Kolumne
18. 06. 19
posted by: Darko Kovačević
Hits: 1844

Bili ste šarmantno arogantan čovjek, isključiv, često prepotentan i neprijatan. S druge strane, bili ste monstruozno inteligentni, svestrani, oštri i precizni u sudu, neponištivo urbani, elokventni i obrazovani. Niste mi se dopali prilikom prvog susreta, prije nekih petnaest godina, a pouzdano znam da nisam ni ja Vama. Ipak, vremenom smo uspostavili uzajamno poštovanje.

Read More: Četiri smrti