Bodljikavo

in Poezija
17. 09. 30
posted by: Marija Šuković
Hits: 1786

Noćim na tepihu od četinara
da ti dokažem
da nešto zajedničko imamo
(taj bol u leđima)

Bodljikavo me ne razumiješ
ili pak nećeš da priznaš
da razlike ne postoje

postojiš samo ti
koji si sebi ja
i ja
koja sam tebi ti