Lekcije

in Kolumne
24. 02. 26
posted by: Darko Kovačević
Hits: 704

Ako držiš čas, počni na vrijeme. Budi spreman, fokusiran, siguran. Ljubazan i distanciran. "Ja vas neću persirati. Ne morate ni vi mene." Važna lekcija. Odnos, znanje i pojava stiču poštovanje. Ne titule. Ne prijetnje. Ne ocjene. 

Radi po planu koji si sebi postavio. Ne obaziri se na distrakcije. Ne obaziri se ni na ulizice. Ne reaguj na osmijehe i lažnu i suvišnu ljubaznost. Ignoriši kurtoazne klimoglavce. Bitno je samo ono zbog čega si tu. 

Ne potkupljuj. Ne pridobijaj. Nikoga. I nikad. 

Čas održi do kraja. Poštuj i svoje i tuđe vrijeme. Poštuj sve. I sebe. 

Ako analiziraš muziku, radi to do dna. Do posljednjeg znaka u notnom tekstu. Do posljednjeg tona u zvuku. Udahni u tu nekreativnu aktivnost nešto umjetničko, stvaralačko. Rastavi. Pa sastavi. Napiši. Nacrtaj. Izgovori. I onda ponovo. Detalja nikada nije suviše.

Ako ne razumiješ, kreni od prvog takta. Ako nema taktova, kreni od prvog tona. Ako nema ni tonova, kreni od onoga što ima. Što je prvo. I idi dalje. Sve dok nešto ima. Pojaviće se već. Smisao. Sistem. Šema, tabela, ili formula. Ne traži da čuješ po svaku cijenu. U partituri je sve što treba da znaš. 

Ako pišeš o muzici, piši sve. Ali o muzici. Za knjigu. Stručnu. I one koji je mogu čitati. Nikad za omot gramofonske ploče. Ili CDa.

Ako nikad nije dovoljno dobro, to nikako ne znači da je uvijek loše. Ali znači da uvijek može bolje. 

Ako rečenica nije jasna, ona ne valja. Mijenjaj. Ako pasus nije jasan, obriši ga. Pa napiši ponovo. 

Ako si prisutan, ostavi trag. Ne nameći se, jednostavno budi, ali budi jako. Nezaboravno. 

Učini da te se sjećaju. I da kasnije, u dodiru sa bilo čim što je u bilo kakvoj vezi s tobom, pomisle na tebe. Svaki put. 

Ako odlučiš da si čovjek, budi to uvijek. Bez izuzetka i pred svima. 

***

Hvala na lekcijama!

***

M. N. 1948-2024.